L’Equip de Sat Life

David Farreró
Director Sat Life Celrà
També conegut per Sach Preet Singh, és Professor de kundalini Yoga. Tècnic en Quiromassatge, Metamòrfic, Reiki. Formació en Massatge Tahilandés per la Fundació "Universitat de Girona" UdG. Socorrista de la Creu Roja. Certificat en nutrició i salut per la "Universitat oberta de Catalunya" UOC. Acreditat en la qualificació professional d'instrucció en IOGA per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i inscrit en el registre oficial de professionals de l'Esport de Catalunya (REP). També inscrit en l'Associació Espanyola de Kundalini Ioga (AEKY) i la International kundalini ioga Teachers Association (IKYTA)
Jèssica Romeu
coordinadora de "El Kaliu", l'Escoleta de Sat Life
Va decidir fer-se educadora perquè sempre ha sentit una gran vocació pel món social i les persones. He dedicat la seva carrera professional a la petita infància, fent un acompanyament respectuós en diferents etapes i situacions de la vida dels nens. Al llarg dels anys ha anat formant en diferents àmbits per millorar els seus recursos en la seva pràctica i incorporar noves estratègies en el treball amb els més petits com el llenguatge de signes, la interpretació i el diagnòstic del dibuix en nens i l'anglès, entre altres. La seva experiència al llarg dels anys, l'ha portat a buscar nous espais de creixement per als nens, així és com va sorgir el Kaliu de Sat Life, per oferir un espai d'acompanyament respectuós en la primera etapa de la infància i un treball conjunt amb les famílies, un espai on créixer junts.